ZARZĄD

Zarząd stowarzyszenia

Dariusz Prykiel

Prezes Zarządu

Magdalena Śmietańska

Wiceprezes Zarządu

Rafał Nasiłowski

Członek Zarządu

Artur
Łaski

Członek Zarządu