NASZE CELE

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez, prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. Promocję miasta Grójec, Powiatu Grójeckiego oraz ziemi grójeckiej,
 3. Promocję ochrony środowiska i ekologii,
 4. Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych, oraz promocji zdrowego trybu życia,
 5. Popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji jak również aktywny wypoczynek i ochrona środowiska naturalnego,
 6. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, turystyki oraz integracji europejskiej,
 7. Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym turystyki rowerowej i biegowej,
 8. Organizowania i upowszechniania turystyki i rekreacji kwalifikowanej – letniej i zimowej we wszystkich jej formach,
 9. Organizowanie i przeprowadzanie imprez o charakterze turystycznym oraz sportowym,
 10. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,
 11. Organizowanie wycieczek rowerowych dla różnych grup wiekowych,
 12. Wspieranie i promocję młodych talentów sportowych oraz stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk sportowców oraz podróżników,
 13. Działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras, dróg, szlaków rowerowych, biegowych
  i turystycznych oraz działania na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom oraz sprzyjającej rozwojowi turystyki,
 14. Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego,
 15. Prowadzenie własnej witryny internetowej,
 16. Wydawanie publikacji,
 17. Współprace z innymi instytucjami o podobnych celach (w kraju i za granicą),
 18. Podejmowanie innych działań dla realizacji zadań opisanych niniejszym Regulaminem,
 19. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 20. Działania na rzecz rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego i regionalnego;.